กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 2 พ.ค. 2555 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เสส้นทางเข้าหมู่บ้าน สปก. หมู่ 1 ถึงหมู่บ้าน สปก. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ห้องส่วนการคลัง) ยกเว้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ยื่นซองสถานที่กลาง  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี) เวลา 08.30 – 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี )

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555  หรือดูข้อมูลได้ที่ www.bannalocal.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3729 – 8138   ในวันและเวลาราชการ ************************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode