กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีประกอบพุทธรูปพุทธมณฑณอีสานขอนแก่น

วันที่ 1 พ.ค. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นได้ทำพิธีประกอบพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมลฑลอีสาน และเร่งบูรณะสภาพพื้นที่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาปฏิบัติธรรม
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจสภาพการประกอบองค์พระประธานพระพุทธรูปพระประธาน ประจำพุทธมณฑลอีสาน จัดสร้างขึ้นภายในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองอีเลิง เขตรอยต่อระหว่างตำบลสำราญกับตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่นใกล้ถนนมิตรภาพ บนเนื้อที่รวมกว่า 645 ไร่ สำหรับพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น จะเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภาคอีสาน ตามมติมหาเถรสมาคมที่ผ่านความเห็นชอบให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลในระดับภูมิภาคแล้ว ยังจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และศูนย์รวมจิตใจสำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในภาคอีสาน รวมไปถึงการร่วมศึกษาพระธรรมวินัยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ได้เร่งก่อสร้างอาคาร ฐานให้มั่นคงรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้แล้วเสร็จในปีนี้สำหรับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น แห่งนี้ ใช้งบก่อสร้างทั้งหมดรวมกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 108 ล้านบาท ขณะที่ชาวขอนแก่น รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจะได้ร่วมกันสมทบทุนจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมกับ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พ่อค้าประชาชนและชาวเมืองขอนแก่นจำนวนกว่า 500 คน ได้ร่วมพิธีทำบุญพระสงฆ์ในงานพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยพิธีช่วงเช้าถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์อย่างต่อเนื่อง ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีดับเทียนชัย พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั้งหมดร่วมกันโปรยข้าวตอก ดอกไม้เจ็ดสี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่น ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธาน ประจำพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น โดย เริ่มจากพิธีบวงสรวง ประกอบพิธีเททองหล่อพระชัยเนาวโลหะทองคำ และพระเกตุมาลาพระพุทธรูปประธาน และการเททองหล่อกลีบบัวฐานพระพุทธรูป โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป พร้อมพระทรงวิทยาคุณ 99 รูป พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งประจำทิศบนธรรมาสน์ 4 ทิศ ประกอบพิธีพุทธา ภิเษกต่อเนื่องตั้งแต่เช้าวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา
นายสมบัติ กล่าวว่า การก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2547 และมติมหาเถรสมาคมวันที่ 9 กันยายน 2548 ที่เห็นชอบให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดจัดสร้าง ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์หนองอีเลิง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในเนื้อที่ 644 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ภายในจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ในลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑล จ.นครปฐม ความสูง 18 เมตร ใช้งบก่อสร้างทั้งหมดรวมกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 108 ล้านบาท ขณะที่ชาวขอนแก่นรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจะได้ร่วมกันสมทบทุนจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode