กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555” ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2

วันที่ 30 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1548 คน)
PKST.

  เช้าวันนี้ (30 เมษายน 2555)เวลา 10.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี กับนายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555”และชมนิทรรศการ "การคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน  1 พฤษภาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  ในการนี้นางสาวอัมพวัน เจริญกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และนายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้มีผู้บริหาร สคบ.พร้อมด้วยข้าราชการจาก กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และผู้มีเกียรติร่วมงานฯอย่างคับคั่งเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode