กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 30 เม.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
             เทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครเลือกตั้ง
            ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายเธียรไชย กรกชมาศ ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครเลือกตั้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยมีคณะกรรมการแต่ละหน่วยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสมัครของผู้สมัคร รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา และค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ เกี่ยวกับการรับสมัคร สมุดลงเวลา นาฬิกา อุปกรณ์จับสลากไว้ให้พร้อมก่อนการรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 30 เมษายน 2555 อีกด้วย
……………..
นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว
30 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode