กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเข้าชื่อเสนอกฏหมายสภาผุ้แทนราษฎรปี ๒๕๕๕

วันที่ 27 เม.ย. 2555 )
 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายประจำปี ๒๕๕๕ ในหัวข้อ”กฎหมายในมือเรา” ในวันนี้ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประบวนการ เข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน กิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการข้าชื่อเสนอ กฎหมาย โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๕ในหัวข้อ”กฎหมายในมือเรา”โดยคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเชิญ ยายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาแทนราษฎรกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การอภิปรายกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายธนา เบญจาทิกุล กรรมการการมีส่วนร่วมฯ นายอร่าม อามรดิษ อาจารย์วัฒนา อัคคพานิช และนางบุษกร อัมพรประภา กรรมการการมีส่วนร่วมฯ ภาคบ่ายเป็นการเสวนากลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จำนวน ๙๐ คนประกอบด้วยกลุ่มผู้จัดรายการของสถานีวิทยุในจังหวัดขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode