กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขนส่งจังหวัดขอนแก่นจัดประมูลเลขสวยครั้งที่ ๘ หมวด กย.วันที่๒๘-๒๙ เมษายน นี้

วันที่ 27 เม.ย. 2555 )
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จัดประมูลทะเบียนรถสวยครั้งที่ ๘ หมวดอักษรมงคล กย.เกรียติยศก้าวไกลยิ่งใหญ่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จัดประมูลทะเบียนรถสวยครั้งที่ ๘ หมวดอักษรมงคล กย "เกียรติยศก้าวไกล ยิ่งใหญ่ ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายนนี้ ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น ตั้งเป้าหมายรายได้ประมูลครั้งนี้กว่า ๒๓ ล้านบาท ส่วนเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ทั้งหมด
นายกนก ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การประมูลเลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่ง หรือรถเก๋ง รถ ๔ ประตู ในหมวดอักษร กย โดยสื่อความหมายว่า "เกียรติยศก้าวไกล ยิ่งใหญ่ ยั่งยืน” จำนวน ๓๐๑หมายเลข โดยวิธีเคาะไม้ซึ่งเสนอด้วยวาจา(เลขทะเบียนรถสวย) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายนนี้ ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนสิทธิของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะมีรถอยู่แล้วหรือไม่มีก็ได้ หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สามารถซื้อ ขาย ให้ หรือเปลี่ยนกับรถที่มีทะเบียนอยู่แล้ว ใช้ได้ตลอดไป และโอนสิทธิได้ตามกฎหมาย ส่วนเงินที่ได้รับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมดจะนำเข้าสมทบ "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับการจัดประมูลเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งที่ ๗ มียอดเงินทั้งสิ้นกว่า ๑๘ ล้านบาท นำเข้าสมทบ "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” หรือ กปถ. ซึ่งเงินดังกล่าวจะกลับคืนสู่จังหวัดขอนแก่นกว่า ๑๐ ล้านบาท โดยนำไปใช้ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีจอดของระบบรถเมล์ BRT จังหวัดขอนแก่น, สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ให้คนพิการจำนวน ๗๒ ราย และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนใน จ.ขอนแก่นการจัดประมูลปีนี้ ทางกรมการขนส่งตั้งเป้าหมายเบื้องต้นว่าน่าจะมียอดรายได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท ขณะที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้มียอดรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๓ ล้านบาท โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากฐานรายได้ประชากรในพื้นที่ที่สูงขึ้น จากการปรับฐานราคาที่ดินในจังหวัดขอนแก่นสูงขึ้นกว่า ๒๐% ทั้งมีฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมประมูลเพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการประมูลเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดขอนแก่นดำเนินการมาแล้ว ๗ ครั้ง ประสบผลสำเร็จน่าพอใจ โดยการประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ มียอดเงินประมูลรวม ๙,๓๔๓,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒เมื่อ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ยอดเงิน ๙,๗๖๘,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ยอดเงิน ๑๓,๐๕๕,๙๙๙ บาท ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ยอดเงิน ๑๐,๑๖๒,๙๐๐ บาท ครั้งที่ ๕ เมื่อ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ยอดเงิน ๑๓,๘๘๔,๕๐๐ บาท ครั้งที่ ๖ เมื่อ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ยอดเงิน ๑๖,๕๙๘,๕๐๐ บาท ล่าสุดครั้งที่ ๗ เมื่อ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ มียอดเงินประมูลรวม ๑๘,๘๕๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมประมูลสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่๑ และแห่งที่ ๒ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอพล, สาขาอำเภอชุมแพ, สาขาอำเภอบ้านไผ่, สาขาอำเภอน้ำพอง ในวันและเวลาราชการ หรือ ณ สถานที่จัดการประมูลในวันเสาร์ที่ ๒๘ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่ ๒ หมายเลข ๐-๔๓๓๗-๙๔๘๐หรือ ๐๘-๐๗๕๘-๘๕๕๘, ๐๘-๐๗๕๘-๘๖๖๘ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode