กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก

วันที่ 26 เม.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก
            จังหวัดชลบุรี จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก เพื่อส่งเสริมเยาวชนและ ประชาชนในภูมิภาคได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
             ที่สนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัน ตะวันออก ได้จัดการแข่งขันขึ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 4 จังหวัดของภูมิภาคตะวันออก ซึ่ง ประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อส่งเสริมเยาวชนและ ประชาชนใน ภูมิภาคได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน ระดับภูมิภาค และพัฒนาก้าวไปให้มีศักยภาพทัดเทียมในระดับประเทศ ดังนั้นกรรมการฝ่าย จัดการแข่งขัน ได้ตระหนักดีว่า เยาวชน และประชาชนในภูมิภาค เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงใน ทุกด้าน กิจกรรมกีฬาจะช่วยสร้างคนในชุมชนให้มีระเบียบวินัย เคารพกฏกติกา สร้างความ สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและสังคม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 16 ทีม ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ซึ่งงานดังกล่าวจะเปิดการแข่งขันในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ สนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
..........................
นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว
26 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode