กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐม จัดงานดนตรีในวังเฉลิมพระเีกียรติ

วันที่ 26 เม.ย. 2555 )
 
นายนิมิต จันทร์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงาน "ดนตรีในวัง” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ประกอบกับเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักและห่วงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความผูกพันกับประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ในเวลา 16.00-18.00 น. และเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นปี 2555 ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำหรับดนตรีที่มาแสดงในทุกวันเสาร์ เป็นวงดนตรีที่อาสามา ทั้งสิ้นเนื่องจากทางจังหวัดนครปฐมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกวงที่มาร่วมแสดงยินดีอาสามาแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ****************** นายโกเมศ ฉิมมี/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode