กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสานสัมพันธ์สมาคมสื่อมวลชนขอนแก่น

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานสัมพันธ์ สมาคมสื่อมวลชนขอนแก่น วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย นายทรงยศ เจิดนภา-พันธ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.),นายวิทยา วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) และ นายวสันต์แสงสุวรรณ ผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) พร้อมด้วย นายภิญโญ ทองสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอฟอ.-บริหาร, นายเทวัญ ตันทนะเทวินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อปอ.-บริหาร และผู้บริหาร, ผู้ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์๓ หน่วยงาน ร่วมสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีการแนะนำภารกิจ กฟผ. และร่วมแสดงความยินดีต่อ นายสุวรรณ ไตรมาลัยนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสได้มีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ กฟผ. ได้แสดงความยินดีต่อ นางสาวปภิณพิทย์ พัวโสพิศ อุปนายกสมาคม ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดขอนแก่น ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านระบบผลิตและระบบส่ง ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.)และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) มีภารกิจในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) มีภารกิจในการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะดำเนินการจัดส่งและจำหน่ายต่อไปยัง ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีไฟฟ้า ใช้ได้อย่างเพียงพอ มั่นคง และมีประสิทธิภาพ ผ่าน สายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ของ ประเทศ ข่าว/พิมพ์  คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode