กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสนองนโยบายรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
นายกองค์การนักศึกษา ย้ำนโยบายรับน้อง สอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ต้องให้น้องใหม่มีความสุขด้วย
นายจิราวุธ แก้วนาพันธ์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บอกถึงนโยบายรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ในปี2555 จัดให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความสุข ก็ต้องทำให้น้องใหม่มีความสุขไปด้วย คือ จะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ทำให้น้องมีความ เหมือนเป็นครอบครัวของเราไปด้วย ซึ่งในส่วนของพี่เลี้ยงน้องใหม่ในช่วงแรกจะคอยดูแลน้องเมื่อน้องเข้ามาในมหาวิทยาลัย อาทิเช่นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยจะจัดแบ่งกลุ่มให้น้องเข้าร่วมเป็นทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 25 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม A - Z ซึ่งยกเว้นกลุ่ม F ร่วมทำกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมร้องเพลงร่วมสถาบัน อยากฝากถึงผู้ปกครองให้ไว้วางใจได้เลยว่าการรับน้องในปีนี้ เป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง ปลอดแอลกอฮอล์อย่างแน่นอน พร้อมที่จะรับน้องเข้ามาด้วยความอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นบ้านหลังที่สองของน้อง ๆ และขอสัญญาว่าจะคอยดูแลน้องอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

ด้าน นายหนึ่งบุรุษ เทียนศรี นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคเชียร์ กล่าวว่า การรับน้องเข้ามหาวิทยาลัย น้องใหม่จะมาจาก 2 โครงการ คือ โควตา และแอดมิชชั่น ซึ่งจะมาคนละวัน สิ่งแรกที่จัดเตรียมต้อนรับน้องใหม่คือ กิจกรรมเชียร์อัพ เป็นการกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 5 จุด เพื่อต้อนรับรถของผู้ปกครองที่มาส่งน้องใหม่ การต้อนรับนี้คือเป็นการให้ข้อมูลด้านสถานที่ เช่นคณะนี้อยู่ที่ไหน หอพักนี้อยู่ส่วนไหน เพื่อให้น้องใหม่ ได้รู้จักสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และวันที่น้องเข้ามาจะมีการปฐมนิเทศคณะรวมถึงเข้าร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่าง ๆ จะมีทั้งหมดสามวัน กิจกรรมเหล่านี้จะมุ่งเน้นเพื่อให้น้องใหม่ได้ทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์น้องใหม่ให้สนิทกับเพื่อนในคณะและต่างคณะมากขึ้น รวมถึงให้น้องใหม่เกิดความรักความผูกพันมหาวิทยาลัย เกิดความสนุกสนานและมีความสุขเมื่อก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode