กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
มข.ย้ำนโยบายรับน้องสร้างสรรค์เน้นกิจกรรมเพื่อการปรับตัว อธิการบดีเผยกำชับทุกฝ่ายดูแลนักศึกษาใหม่ใกล้ชิด ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมเพื่อรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาสู่สถาบันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งความสะดวกในส่วนบริการต่างๆ และความปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของนักศึกษารุ่นพี่ โดยได้มอบเป็นนโยบายผ่านไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะเพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยที่รับน้องสร้างสรรค์มาต่อเนื่องด้วยความร่วมมืออันดีจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะและและองค์การนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความอบอุ่นแก่นักศึกษาใหม่เสมือนสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งให้การดูแลเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้เพื่อ การปรับตัวเข้าสู่สังคมที่แตกต่างเป็นสังคมของการเรียนรู้ ด้วยแนวทาง How to live and learn อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต่อว่า ในส่วนของนักศึกษารุ่นพี่นั้นฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยการคัดเลือกพี่เลี้ยงน้องใหม่ตามเกณฑ์คุณสมบัติ อีกทั้งได้มีการประชุมสัมมนาให้รู้ถึงกรอบระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลกิจกรรม ซึ่งรุ่นพี่แหล่านี้ล้วนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเสียสละที่จะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งตระหนักในการรักษาชื่อเสียงของสถาบัน ซึ่งจากความร่วมมือนี้หลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาที่เต็มไปด้วยภาพที่น่าประทับใจด้วยกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี การนำนักศึกษาทำกิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ การแสดงออกถึงความรักความสามัคคีโดยไม่มีความรุนแรง แต่ถึงอย่างไรยังได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องได้เฝ้าดูแลในเรื่องของกิจกรรมที่ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดอบายมุข อันเป็นนโยบายสำคัญยิ่งอีกประการ
อธิการบดียังได้กล่าวเสริมอีกว่า อยากให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในการดูแลบุตรหลาน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านสื่อออกไปอย่างต่อเนื่อง หรือผู้ปกครองยังสามารถมาร่วมชมกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยยังมีความห่วงใยคือสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของนักศึกษาใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยการให้การดูแล แต่อย่างไรหากไม่จำเป็นแล้ว ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ไม่ต้องจัดหาจักรยานยนต์มาใช้เพราะมหาวิทยาลัยได้เตรียมรถโดยสารประจำทางบริการไว้ให้แล้วอย่างเพียงพอ ข่าว/พิมพ์  คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode