กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบไก้พันธุ์พื้นเมืองมข.แก่ผู้ประสบภัย

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
มอบไก่พันธุ์พื้นเมืองงานพัฒนาพันธุ์ของมข.ให้ประชาชนในโครงการต่อเนื่องช่วยผู้ประสบภัยบ้านเหล่าโพนทอง วันที่ 23 เมษายน 2555 ที่บ้านเหล่าโพนทอง ตำบลบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น ได้มีการส่งมอบไก่พันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์พันธุ์ชี และ พันธุ์ประดู่หางดำอันเป็นผลงานพัฒนาสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 1200 ตัวให้กับชาวบ้านหมู่ 7 และหมู่ 12 จำนวน 70 ครอบครัวตามโครงการ"ร่วมน้ำใจ มข. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2554” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 เมษายน 2555 ที่บ้านเหล่าโพนทอง ตำบลบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น ได้มีการส่งมอบไก่พันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์พันธุ์ชี และ พันธุ์ประดู่หางดำอันเป็นผลงานพัฒนาสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 1200 ตัวให้กับชาวบ้านหมู่ 7 และหมู่ 12 จำนวน 70 ครอบครัวตามโครงการ"ร่วมน้ำใจ มข. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2554” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยในการส่งมอบกล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยนโยบายของ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้เป็นศูนย์กลางในการระดมความช่วยเหลือ โดยถือเป็นพันธกิจและหน้าที่หนึ่งของสถาบันที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ยังรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสฟื้นตัวจากสภาพความยากลำบาก
รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง ซึ่งได้เดินทางไปในโครงการเพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการดูแลไก่พื้นเมือง กล่าวว่า ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และพันธุ์ชี เป็นไก่พันธุ์ดีที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ โดยไก่พันธ์ประดู่หางดำเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเก็บไข่ไว้รับประทานและไก่พันธุ์ชี เป็นไก่พันธ์เนื้อที่โตไว ใช้เวลาไม่นานสามารถนำออกขายได้ นอกจากนี้ไก่ทั้งสองสายพันธุ์ยังสามารถเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์ เพื่อให้มีไก่พันธุ์พื้นเมืองที่มีสายเลือดที่ดีกลับเข้ามาสู่วงจรชีวิตไก่พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเกษตรกรต้องศึกษาขั้นตอนในการเลี้ยงโดยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง คณะเกษตรศาสตร์ยังได้จัดเตรียมอาหารและคู่มือในการเลี้ยงมามอบให้อีกด้วย
นาย วิทยากร แสงชารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ 12 กล่าวว่า ขอขอบคุณแทนชาวบ้านทุกคนในน้ำใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแม้เป็นสถาบันการศึกษายังเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะการมอบพันธุ์สัตว์ที่จะทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การเลี้ยงเป็นแหล่งอาหารที่มีความยั่งยืน
ในกิจกรรมการส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองมีชาวบ้านจำนวน 100 คนมารอรับพันธุ์ไก่ โดยได้เข้ารับฟังการอบรมในเรื่องการเลี้ยงไก่ จาก รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์จากนั้นจึงได้นำไก่ทั้งหมดจัดแบ่งให้ครอบครัวละ 15 ตัวกระจายไปยังหมู่บ้านทั้งหมู่ 7 และหมู่ 12 โดยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้มอบ ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหล่าโพนทองและกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล เพื่อให้ไก่ทั้งหมดถูกส่งไปยังประชาชนอย่างทั่วถึงและนำไปเลี้ยงตามเจตนารมณ์ต่อไปข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode