กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
WWF ประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศ

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรภาค ๔ WWF ประเทศไทย และมูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทยร่วมกับจังหวัดขอนแก่นสร้างแนวทางอนุรักษ์แก่งละหว้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก สภาวะแห้งแล้งอย่างยั่งยืน วันนี้ ( ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องมงกุฎทอง โรงแรมโฆษะอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลุ่มน้ำชี ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF ประเทศไทย คณะกรรมการลุ่มน้ำฃี องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและภาคธุรกิจ ตระหนักถึงเรื่องภาวะน้ำท่วมและสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้ำชี น้ำพอง น้ำเชิญ น้ำห้วยสายบาตร ห้วยพระลับ พระคือ โดยเฉพาะพื้นที่แก่งละหว้าริมน้ำชีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก สภาวะแห้งแล้งที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชนทุกปี และความสมบูรณ์ของทรัพยากรยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการและ๒๐ ลุ่มน้ำสาขา เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยชะลอน้ำเข้าสู่เมืองขอนแก่นและจังหวัดด้านล่าง พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้หาแนวทางว่าจะทำอย่างไร ให้เกิดการบูรณาการ สนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งคิดค้นแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองประโยชน์แก่งละว้าในหลายมิติ การฟื้นฟูที่หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนกับชุมชน นายรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงระบบนิเวศเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ WWF ประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทยดำเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้าที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นระยะเวลา ๓ ปี ( ๒๕๕๔-๒๕๕๗) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อจะนำไปวางแผนสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode