กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป.ป.ช.เขตพื้นที่ ๔ (ขอนแก่น) จัดสัมมนาโครงการท้องถิ่นปลอดการทุจริตครั้งที่ ๓

วันที่ 25 เม.ย. 2555 )
 
ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริต ครั้งที่ ๓ สำนักงานป.ป.ช.จัดสัมมนาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริต ครั้งที่ ๓ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต.ให้ ป.ป.ช จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ (ขอนแก่น) ๑๑ จังหวัด นายธวัชชัย ศิริสธนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ (ขอนแก่น)ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ห้องออคอดบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริต ครั้งที่ ๓ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตื่นตัวในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก เผยแพร่นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของป.ป.ช จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ (ขอนแก่น)ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคายและเลย รูปแบบการสัมมนา เป็นการให้ความรู้ในหัวข้อ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รู้จักยอมรับและใช้ ป.ป.ช. จังหวัด การสร้างพันธมิตรเครือข่ายป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่โกงก็มีผลงานได้และเส้นทางสู่อปท.ปลอดทุจริต(บริหารอย่างไร ไม่ต้องกลัว ป.ป.ช.)โดยวิทยากร นายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.อนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริต ผู้แทนสำนักงานป.ปช.พื้นที่ ๔(ขอนแก่น) และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๕๔ และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านเว็ปไซด์ของสำนักงานป.ป.ช. (www.nacc.go.th ) ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี สปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode