กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อย่าหลงเชื่อการสมัครงานโครงการก่อสร้างเกาะกวม สหรัฐอเมริกา

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
อย่าหลงเชื่อการสมัครงานโครงการก่อสร้างที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยกรมการจัดหางานได้รับร้องเรียนจากคนหางานแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลหรือสาย/นายหน้าจัดหางาน ชักชวนให้สมัครงานกับบริษัท AROWINSUM BRALGTONER RECRUITMENTS PVT, LTD, LLC. ว่าประสงค์จ้างแรงงานไทยประมาณ ๒,๕๐๐ อัตราไปทำงานก่อสร้างฐานทัพเรือ ท่าเรือ โรงพยาบาล ถนน กับนายจ้างที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกาในตำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกร ช่างไม้ ช่างปูน กรรมกร จะได้รับเงินเดือนสูงทำให้คนหางานหรือประชาชนที่หลงเชื่อต้องเสียเงิน ค่าแปลเอกสาร ค่าตรวจสุขภาพ ค่ามัดจำวีซ่า ก่อนล่วงหน้า กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรมการกรมสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าบริษัทดังกล่าวเป็นเพียงผู้ประสานงาน(Broker) มิใช่บริษัทที่รับทำสัญญาก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงแต่อย่างใด บริษัทที่นายจ้างจะนำเข้าแรงงานต่างประเทศได้ต้องได้รับอนุญาต Temporary Labor Certification จากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเพื่อยื่นขอรับการตรวจสอบลงตราประเทศ H๒B เท่านั้น และปัจจุบันกรทรวงแรงงานไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าแรงงานจากประเทศไทยเดินทางเข้าไปทำงานในโครงการก่อสร้างที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนคนหางานอย่าได้หลงเชื่อข่าวดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนงานให้ติดต่อสอบถามจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นก่อนทุกครั้ง หากพบเห็นบุคคลใดที่มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางาน ขอให้แจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้องเท็จจริงจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔๙๐ หมู่ที่ ๖ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๓๑๙๙, ๐๔๓-๓๓๓๒๐๐๐ ต่อ ๑๓, ๒๑, ๒๒ ข่าว/พิมพ์  คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode