กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)เปิดค่าย “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
เปิดค่าย "เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”
               สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เดินหน้าอนุรักษ์ธรรมชาติ เปิดค่าย "เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 11 รุ่นที่ 15 เพื่อสานต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ที่ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายสุริยา แสงพงค์ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ศศิวงศ์ภักดี ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกันเปิดค่ายเยาวชน " เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ” เพื่อสานต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกันแถลงข่าวและเปิดค่ายเยาวชนเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล เชื่อมีเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 50 คน จาก 9 โรงเรียน ทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นายสุริยา แสงพงค์ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล เป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก คือ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา,สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นระยะเวลากว่า 11 ปี แล้วที่ได้ร่วมมือกันเพื่อมุ่งเน้นเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์เสือ (Tiger Festival) ตลอดจนการณรงค์กิจกรรมปีแห่งการอนุรักษ์ค้างคาว (Year of Bat) ทั้งนี้เราเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะพัฒนาให้มีความรู้ พัฒนาตนเองในด้านทักษะงานและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเรื่องการลดภาวะโลกร้อน Global Warming ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากที่สุด เรามุ่งเน้นที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งเรื่องระบบนิเวศน์ทางทะเล และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ถึงแม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่เป็นความตั้งใจของหลาย ๆ หน่วยงานที่ร่วมมือกัน เพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป ………………..
นายศิริชัย โสรเนตร......ข่าว
24 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode