กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ ชวนร้านค้าสมัครร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ”

วันที่ 24 เม.ย. 2555
นางอัชริยา เดชสูงเนิน การค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
 
การค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ เปิดโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ” ให้ร้านโชห่วยสมัครเข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน นางอัชริยา เดชสูงเนิน การค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ”

โดยให้ร้านโชห่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน และเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าโชห่วย สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านค้าถูกใจ” จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าท้องตลาด 10-20 % จำนวน 10,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

สำหรับร้านค้าโชห่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับ ชั้นวางสิ้นค้า ป้ายหน้าร้าน พร้อมเงินอุดหนุนค่าตกแต่งร้าน การจัดหาและส่งสินค้าที่จำเป็นตามโครงการจำนวน 20 รายการ โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่าย และค่าจ้างแรงงานจำหน่ายสินค้าในร้าน จำนวน 1 คน ๆ ละ 300 บาท/วัน ตั้งแต่เริ่มจำหน่าย จนสิ้นสุดโครงการ ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นร้านค้าปลีกที่เปิดก่อนวันที่ 2 เมษายน 2555 มีสถานที่จำหน่ายเป็นอาคารถาวร อยู่ในชุมชน มีพื้นที่จัดวางอย่างน้อย 6 ตารางเมตร หากเป็นร้านธงฟ้า ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร มีเงื่อนไขว่าต้องจำหน่ายสินค้าตามโครงการจำนวน 20 รายการ ในจำนวนหรือปริมาณที่พอสมควร จำหน่ายในราคาที่กำหนด จัดสถานที่/ชั้นวาง/มุมสินค้าที่น่าสนใจ มีป้ายแสงราคาชัดเจน จัดทำบัญชีซื้อขายสินค้าตามโครงการฯและเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ส่วนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพที่กำหนด 20 รายการ ประกอบด้วย หมวดอาหาร ได้แก่ข้าวสาร ไข่ไก่

น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ผงชูรส น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมสดยูเอชที ซอสปรุงรส เนื้อสุกร เนื้อไก่ หมวดของใช้ประจำวัน ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว น้ำยาล้างจาน ฝ้าอนามัย ยากำจัดยุงและแมลง ซึ่งทั้ง 20 รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ร้านค้าที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด หรือ http://www.dit.go.th/ หรือสายด่วน 1569 ………………………………………………….. จรุงจิต ฝางชัยภูมิ / ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode