กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การรณรงค์ไถกลบตอซัง

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
 นายสงพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 พื้นที่ ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555 จังหวัดเลย ได้คัดเลือกพื้นที่รับน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามแยก หมู่ 6 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ 1,500 ไร่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ 397 ราย การเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรได้ผนวกงานรณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ของสถานีพัฒนา ที่ดินเลย และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode