กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การจุดพลุ โคมไฟ ตะไล บั้งไฟ และการเล่นร่มบิน

วันที่ 24 เม.ย. 2555
 
นายธีรวัฒน์ ตั้งทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดเลย มีประเพณีท้องถิ่นของหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มีการจุดพลุ โคมไฟ ตะไล บั้งไฟ รวมถึงการละเล่นร่มบิน การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานที่ทำการบินในพื้นที่จังหวัดเลย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่จะจุดพลุ โคมไฟ ตะไล บั้งไฟ และการเล่นร่มบิน ในพื้นที่รับผิดชอบ ว่า การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน โยให้ผู้ที่จะกระทำดังกล่าวแจ้งกำหนดการ พิกัดทางภูมิศาสตร์ วัน เวลา ชนิดของบั้งไฟ ความสูง และชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ควบคุมดูแล (ผู้ที่สามารถหยุดหรือชะลอการกระทำดังกล่าวแบบชั่วคราวได้) ให้ท่าอากาศเลย ทราบ อย่างน้อย 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยานระหว่างทำการบิน โดยกรมการบินพลเรือนจะออกประกาศนักบิน แจ้งเตือนให้นักบินใช้ความระมัดระวังในการทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode