กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการโชห่วยช่วยชาติ

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
นายไพบูลย์ ขันธบุญ การค้าภายในจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ "โชห่วยช่วยชาติ ร้านถูกใจ” เพื่อเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้ ต้องเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหารธงฟ้า ร้านสหกรณ์ ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน, เป็นเจ้าของกิจการ, สินค้าตามโครงการต้องมีสถานที่จำหน่ายเป็นอาคารถาวร มีพื้นที่จัดวางอย่างน้อย 6 ตารางเมตร (ร้านค้าปลีก) และ 3 ตารางเมตร (ร้านอาหารธงฟ้า), เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากผลประกอบการประวัติการค้า สถานะทางการเงิน และให้ อบต.เทศบาล หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับรอง, ทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก, กระจายร้านค้าในทุกตำบล, ร้านค้าแต่ละแห่งจะต้องมีระยะห่างจากร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการ, จำหน่ายสินค้าตามโครงการ จำนวน 20 รายการ, ต้องมีสินค้าวางจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ, จำหน่ายตามราคาและจำนวนที่กำหนด, จัดสถานที่/ชั้นวางของ/มุมจำหน่ายสินค้าตามโครงการในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน, มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน, จัดทำบัญชีซื้อและขายสินค้าตามโครงการ เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด สำหรับร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและ ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-1485เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode