กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษที่ 86/2554 (แชร์ล็อตเตอรี่)

วันที่ 24 เม.ย. 2555
 
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยได้รับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ล็อตเตอรี่) คดีพิเศษที่ 86-2554 จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จังหวัดจึงขอความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีดังกล่าว ให้ข้าราชการในสังกัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดความคืบหน้าทางคดี ปรากฏตามหนังสือสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสอนคดีพิเศษ ที่ ยธ (สคป.) 0807/557 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 สามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ จังหวัดเลย http://www.loei.go.th/ ในหัวข้อแจ้งเวียนหนังสือราชการ ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode