กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวดวาดภาพ

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
 นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาด ส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ชิงรางวัลเงินสดและโล่รางวัลในหัวข้อ "ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ตามความสนใจของเด็ก” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและจินตนาการ ตลอดจนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สุนทรียภาพ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเด็กนักเรียนระดับประถม ศึกษาปีที่ 1-6 ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 หรือมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 408 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โยส่งด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2555 หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2577-5456-9 ต่อ 302เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode