กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ได้รับอนุมัติโครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น รองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพให้แรงงานไทย โดยการฝึกอบรมทักษะฝีมือ และปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่สมัครเข้าทำงานบรรจุงาน/แรงงานที่อยู่ระหว่างทดลองงาน จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 150 คน ระยะเวลาการฝึก 15 วัน มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท/วัน, หลักสูตรฝึกอบรมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่รายได้ต่ำกว่า 300 บาท จำนวน 27 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 810 คน ระยะเวลาฝึก 5 วัน เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท/วัน สถานประกอบกิจการที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4280-1128 ต่อ 107-8เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode