กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ภูนาคำ รีสอร์ท กับรางวัล ASEAN Green Hotel Awards 2012-2014

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย รายงานว่า ASEAN Green Hotel Awards 2012-2014 รางวัลสำหรับโรงแรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งทางบุคคล องค์กร ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ รางวัลโรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards เป็นหนึ่งในโครงการของกรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการยกย่องผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น ได้เกิดแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ตอบรับกระแสการปฏิบัติตนในสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี รางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards 2012 – 2014 มีการมอบรางวัลให้แก่โรงแรมที่ได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียวของอาเซียน โดยเชิญผู้แทนโรงแรมขึ้นมารับมอบรางวัล ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ. Novotel Manado Golf Resort & Convention Center ประเทศอินโดนีเซีย หลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเชียน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ การใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม การร่วมมือกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับดำเนินงาน การจัดการขยะจัดการของเสีย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ำ การจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง การควบคุมมลพิษทางเสียงจากการดำเนินงานโรงแรม การจัดการและบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ และลดการสร้างน้ำเสีย มีการจัดการสารพิษและสารเคมีโดยแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับวัตถุมีพิษ ประกอบกับการกำจัดของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม ภูนาคำ รีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ดำเนินกิจการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นความพอเพียง และวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน มีกิจกรรมสีเขียวที่ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การเรียนรู้การทำนา การทำน้ำยาต่างๆ จากวัตถุดิบธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ เป็นต้น จึงเป็นหนึ่งใน 10 โรงแรมสีเขียว จากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับรางวัล โรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards 2012 – 2014เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode