กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

วันที่ 24 เม.ย. 2555
 
นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า โรงพยาบาล ศิครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ ๓ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ให้ได้รับการผ่าตัดที่เหมาะสมและรวดเร็ว จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เข้ารับการตรวจจากหน่วยแพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารนวัตกรรม โรงพยาบาลศิครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๑๗๒๘ หรือ คุณสร้อยมุกดา มีชัยโย โทร.๐-๒๓๖๖-๙๙๐๐ ต่อ ๒๗๓๔ โรงพยาบาลศิครินทร์ ๔/๒๙ หมู่ ๑๐ ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode