กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงพยาบาลพัทลุงทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
เช้าวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลพัทลุง นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน โดยมีนายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพัทลุง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าครั้งนี้ ซึ่งมียอดสรุป ณ วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๑,๐๙๒.๒๕ บาท ( สองล้านสามแสนหนึ่งพันเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า " รพ.พัทลุง เป็นรพ.ประจำจังหวัดขนาดเล็ก การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล แต่ละปีตามสัดส่วนประชากร ซึ่งทางโรงพยาบาลพัทลุงได้รับงบประมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และจำเป็นในการตรวจรักษาผู้ป่วย ประกอบกับอัตราประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมาก และมีผู้ประสพอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษามากเกินกำลังของเครื่องมือที่เรามี จากการทอดผ้าป่า ในปี ๒๕๕๔ ได้รับเงินมาทั้งสิ้น ๑,๘๙๓,๙๕๓ บาท ได้นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์แล้ว จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ชุดผ่าตัดกระดูกและดาม จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. เครื่องอุ่นเลือดหรือสารละลายจำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑๑๕,๓๑๐ บาท ๔. ชุดสว่านเจาะกระดูก จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๒๕,๘๐๐ บาท ๕. เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๖. เครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง ๑๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท ๗. เครื่องดักฝุ่นผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๓,๕๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าในปีนี้ จะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ๓ รายการ คือ ๑. เตียงผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง ราคาประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องสอดตรวจลำไส้ใหญ่จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ตู้อบเด็กเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท โดยหลังจากนี้ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญผ่านทางธนาคารสามารถโอนเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข ๙๐๘-๐-๒๔๓๖๗-๑ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี เงินผ้าป่าโรงพยาบาลพัทลุง และส่งสำเนาใบโอนเงินให้โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน รพ.พัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๖๐๙๕๐๐ ต่อ ๑๒๐๘, ๑๒๐๙" ส่งข่าวโดย นางสาวจุฑามาศ วงศ์รักษา (นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพัทลุง) โทร ๐๘๕ ๐๘๑๐๘๖๘เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode