กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเตรียมจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี ๒๕๕๕ และการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔- มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗๒ เรื่อง วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อพิจารณาการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี ๒๕๕๕ ที่สคบ.แจ้งว่า วันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ทางสคบ.กำหนดให้จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค มีการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมแสดงผลงานดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม สำหรับจังหวัดขอนแก่นจัดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งกิจกรรมตอบปัญหา ชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้าไข่ไก้ ราคาถูก นอกจากนี้การดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔- มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗๒ เรื่อง มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จเกือบทุกเรื่องยกเว้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทำไม่สำเร็จ ๑ เรื่อง และเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ทำไม่สำเร็จ ๒ เรื่อง เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการซื้อรถยนต์ ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการละเมิดสิทธิ และคดีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนรวม การเอาผิดกับแท็กซี่ที่ไม่ยอมกดมิเตอร์ เพราะทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าการกดมิเตอร์ และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ที่ไม่ยอดกดมิเตอร์แล้วเรียกร้องค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย หลังมีบริษัทเอกชนที่ให้เช่ารถแท็กซี่ ๖ แห่ง ที่ไม่ยอมกดมิเตอร์ให้กับผู้โดยสาร กล่าวว่า ได้มีผู้โดยสารรถแท็กซี่หลายรายได้ทำการร้องเรียน ถูกผู้ประกอบการรถแท็กซี่เอาเปรียบค่าโดยสารด้วยการไม่กดมิเตอร์ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจริง เช่น หากขึ้นแท็กซี่โดยเริ่มจากท่าอากาศยานขอนแก่น เข้ามาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จะเสียค่าโดยสารจริงประมาณ ๗๐-๘๕ บาท แต่มีผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ให้เหมาจ่ายจะเรียกเก็บค่าโดยสารในอัตรา ๓๐๐-๕๐๐ บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น ประธานให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ใช้มาตรการเด็ดขาด ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode