กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม “การสื่อสารเพื่อรับมือกับ Crisis”

วันที่ 23 เม.ย. 2555 )
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม "การสื่อสารเพื่อรับมือกับ Crisis” ท่ามกลางวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์การแข่งขัน ตลอดจนความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร และการเติบโตของสื่อ Digital และ Social Media ต่างมีกระทบต่อการบริหารงานขององค์กร การบริหารในภาวะวิกฤตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร และนักสื่อสารขององค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ
 
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจ รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะของการเตรียมความพร้อม อยู่ตลอดเวลา โดยวิธีการที่ จำเป็นเร่งด่วนที่สุดก็คือ การปรับปรุงทั้งด้านสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด ควบคู่ไปกับการมีแผนรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสื่อสาร Brand การสร้างและการรักษาชื่อเสียงองค์กรในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ต้องมีการปรับกระบวนการ เพื่อให้รับมือ แข่งขันได้ ต้องอยู่รอดทั้งในเหตุการณ์เฉพาะหน้าและแบบยั่งยืน
 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านวิชาชีพการสื่อสาร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงได้เปิดหลักสูตร Executive Communication Program : EXCOMM – PRThailand ขึ้น ภายใต้ประเด็น " กลยุทธ์การสื่อสาร Brand การสร้างและการรักษาชื่อเสียงองค์กรในภาวะวิกฤต: Brand Communication, Reputation Guardian & Crisis Management” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทาง นวัตกรรมการสื่อสาร ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง Brand ขององค์กร / การบริหารและกลยุทธ์รับมือในภาวะวิกฤต / แนวโน้มการสื่อสาร การบริหารประเด็น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการสื่อสารเชิงบูรณาการ / กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร / การสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร-สื่อสารมวลชน และสื่อ Digital ในภาวะวิกฤต / กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้าง Brand Awareness / การวิจัย วางแผนการสื่อสาร และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อออกแบบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย / แนวทางการสื่อสารในการดำเนินธุรกิจองค์กรเพื่อสังคมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาที่หลากหลาย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรชั้นนำร่วมวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาต่างๆ ในด้านการสื่อสารขององค์กร รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่าง 9 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม นี้ (ทุกวันเสาร์ 9.00 - 17.00 น.) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ค่าใช้จ่ายในการอบรม 30,000 บาท) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทร. 081 – 939 - 9964 e-mail: tpra.prthailand@gmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode