กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เอ็น พี เอส คว้ารางวัล สถานประกอบการกิจการดีเด่น 3 ปีซ้อน

วันที่ 14 ก.ย. 2553 )
 
 

นายอภิชัย ซอปิ ติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ( มหาชน ) เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดี เด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2553 จากนายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ว่าที่ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เนื่อง ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก ปี 2553 วาระแห่งชาติ " แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ง เอ็น พี เอส ได้รับรางวัล ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการประกอบการของบริษัทที่ตระหนักในด้านความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode