กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเทศกาลกินปลานิล

วันที่ 22 เม.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเทศกาลกินปลานิล
           ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเทศกาลกินปลานิล เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดตลาดกลางสัตว์น้ำที่มีมาตรฐาน
           ที่วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ งามสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกขี้หนอน ได้เปิดงานเทศกาลกินปลานิล ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอน ได้เพาะเลี้ยงปลานิลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมการบริโภคปลานิลในประเทศไทย จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านมาตรฐานเพาะเลี้ยงปลานิล ให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ ประกอบด้วย ฟาร์มเกษตรกร โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์ ปลานิล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 361 ฟาร์ม สถานที่รวบรวมผลผลิต หรือแพปลา อีกทั้งมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ที่พัฒนาระบบมาตรฐานการเลี้ยงเพื่อส่งออกเป็นหลัก การบริโภคปลานิลในจังหวัด อีกทั้งการณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดตลาดกลางสัตว์น้ำที่มีมาตรฐาน ภายในงานได้จัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย การทำเมนูจากปลานิล สัมตำปลานิล ปลานินลุยสวน ปลานิลนึ่งมะนาว การประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิล การแข่งขันจับปลานิล การแข่งขันกินปลานิล และการแข่งขันช้อนลูกปลานิลด้วย
………………….
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
22 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode