กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมรดน้ำดำหัว

วันที่ 22 เม.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมรดน้ำดำหัว
              องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา
              ที่วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ งามสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ได้นำชุมชนต่าง ๆ ในเขตตำบลโคกขี้หนอน ร่วมขบวนแห่หลวงพ่อแสง จากองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน เข้าสู่วัดโคกขี้หนอน หลังจากนั้นนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรงน้ำหลวงพ่อแสง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของตำบลโคกขี้หนอน สรงน้ำพระ รดน้ำบาทหลวง วัดนักบุญฟิลิปและยากอปหัวไผ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้ถือเป็นประเพณีของไทยแต่โบราณ ได้จัดกิจกรรมตามที่เคยปฏิบัติกันมา ด้วยความสามัคคีของชุมชนในหมู่บ้าน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการี บ่งบอกถึงการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และการเล่นซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์สำคัญของเทศกาลสงกรานต์นี้ คือการเล่นสาดน้ำของเด็กและหนุ่มสาวด้วยไม่ตรีต่อกัน สถานการณ์ทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่ความเกื้อกูล ผูกพันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของไทยเรา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญ จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
...........................
นายศิริชัย โสรเนตร .....ข่าว
22 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode