กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)พิธีเปิดงานบำเพ็ญกุศล 23 ปี การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 21 เม.ย. 2555
ศิริชัย โสรเนตร (ส.ปชส.ชลบุรี
 
พิธีเปิดงานบำเพ็ญกุศล 23 ปี การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ
                วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จัดพิธีเปิดงานบำเพ็ญกุศล 23 ปี การสถาปนาเจ้า พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
                 ที่เจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดงานบำเพ็ญกุศล 23 ปี การสถาปนาเจ้า พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ได้จัดงานขึ้น เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเจ้า พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสที่ท่านทรง สมณศักดิ์พระสังฆราชยาวนานที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเทิดพระเกียรติและเผยแพร่งาน ด้านต่าง ๆ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงสร้างไว้อย่างมีคุณค่าในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา และด้าน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ภายในงานได้จัดกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 24 รูป การตั้งจิตอธิฐานจิตน้อมถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคล แด่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก การจัดนิทรรศการพระประวัติสมเด็จ พระสังฆราช และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมบริการประชาชน ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว
21 เมษายน 2555 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode