กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชลบุรีกำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2555

วันที่ 20 เม.ย. 2555 )
 
             นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ทางราชการได้ประกาศให้เป็น                "วันฉัตรมงคล” เป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนพ.ศ. 2489 ดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" จากนั้น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้น ก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมพ.ศ. 2493 ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่าน จังหวัดชลบุรีจึงได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี "วันฉัตรมงคล”ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อถวายราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหรา ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ สโมสร และกลุ่มพลังชนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันฉัตรมงคล” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมเพรียงกัน

                                                 .................................
                                                   นางสาวเพ็ญพักตร์ บัวหอม...เรียบเรียง
                                                   นายกุมพล ชวนชม...ตรวจ 
                                                   19 เมษายน 2555
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode