กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ผลการประกวดโครงการ 2nd TWP English Talent

วันที่ 19 เม.ย. 2555 )
 
สายน้ำผึ้งและขจรเกียรติศึกษา คว้ารางวัล 2nd TWP English Talent โครงการประกวดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เมื่อเร็วๆ นี้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ทางบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้ใช้เวทีดังกล่าวในการประกาศผลการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษในโครงการ 2nd TWP English Talent ในหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในโรงเรียนของเรา" โดยผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาต้น ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง จาก กทม ในขณะที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จากภูเก็ตคว้ารางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมรับเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โครงการ 2nd TWP English Talent คือ โครงการที่ประกวดความสามารถของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกับความคิดที่สร้างสรรค์และนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และเนื่องในปีอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา ทางบริษัทฯ จึงได้เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการส่งผลงานโครงงานภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "โครงงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงเรียนของเรา ผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลมาจากทั้งกรุงเทพ, สุรินทร์ และภูเก็ต โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.อัจฉรา เฉลียวจิตติกุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกวดในหัวข้อเรื่อง Hydrocycle รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ทัศนีย์ ไชยพิมพา, ด.ช.ปริญญา บัวสาย, ด.ช.พีระพล แสนคำ โรงเรียน กระเทียมวิทยา จังหวัด สุรินทร์ ประกวดในหัวข้อเรื่อง Learning English with Creative Sufficiency Economy Media รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.ทัชชญา ชวทนาวรกุล, ด,ญ,นิชาพร ภู่แต่ง, ด,ญ,ลัลน์ลลิต กิตติพิทยากร, ด.ญ.มัทยา เตชานุวัตร์ จาก โรงเรียน โพธิสารพิทยากร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกวดในหัวข้อเรื่อง Sufficiency Economy สำหรับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายปริญญา ยายี, นางสาวนัฐวดี อิ่วสกุล, นางสาวกฤติยา จันทราศรี, นางสาวภรณ์ธนิษฐ์ ชนะหวานดี จาก โรงเรียน ขจรเกียรติศึกษา จังหวัด ภูเก็ต ประกวดในหัวข้อเรื่อง Mushroom Cooperative Project รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวอโรชา จันพลี, นางสาวนิตยา เประนาม, นางสาวจิรา ไชยพิมพา จาก โรงเรียน กระเทียมวิทยา จังหวัด สุรินทร์ ประกวดในหัวข้อเรื่อง Sufficiency Life in Our Blue-White House รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวสุจิตรา เดชะชาติ,นางสาวธนาภา สินชัยวุฒิวงศ์, นายขวัญศิลา ขาวผ่อง, นายธราธร สุขะอาคม,นายนันทิพัฒน์ ภูมิบริรักษ์, นางสาวสุริยะวรรณ ใจน้ำ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัด พิษณุโลก ประกวดในหัวข้อเรื่อง Collect Before Leaving ซึ่งเมื่อเราได้ฟังแนวคิดของน้องๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษแล้วเรียกได้ว่ามีเคล็ดลับที่คล้ายๆ กัน คือ ควรทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะของเราเองไปในตัว ด.ญ.อัจฉรา เฉลียวจิตติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯเยาวชนคนเก่งที่คว้ารางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากการประกวด โดยหัวข้อที่ได้รับรางวัล คือ Hydrocycle ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่โรงเรียนสายน้ำผึ้งได้ทำ และสาวน้อยคนเก่งได้ให้มุมมองการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยว่า "การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ดีเราต้องพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเราด้วยค่ะ หมั่นฟัง พูด และอ่านภาษาอังกฤษให้มาก เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะเราให้ดียิ่งขึ้น" ซึ่งจริงๆ แล้วสำหรับน้องอัจฉราเธอบอกว่าคุณพ่อ คุณแม่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีด้วย เนื่องจากที่บ้านจะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เธออยู่ชั้น ประถม 4 ดังนั้น ทำให้เธอมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีนั่นเอง เมื่อรู้เคล็ดลับการเก่งภาษาของน้องมัธยมต้นแล้ว เราลองมาดูพี่ๆ มัธยมปลายจากโรงเรียน ขจรเกียรติศึกษา จังหวัด ภูเก็ต ว่ามีมุมมองกับภาษาอังกฤษอย่างไร และโครงงานในพระราชดำริชิ้นใดที่เลือกมาประกวด และคว้ารางวัลในครั้งนี้ "โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนเราทำขึ้นมาคือ ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเราได้เลือกโครงการสหกรณ์เห็ด "Mushroom Cooperative Project" มาใช้ในการประกวดเพราะว่าที่โรงเรียนเราทำสหกรณ์เห็ดเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนมุมมองสำหรับผมนั้น ภาษาอังกฤษสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะประเทศเรากำลังจะก้าวสู่สังคมอาเซียนในอีก 3 ปี ข้างหน้า ดังนั้น ภาษาจะสำคัญมากเพราะเป็นภาษาสากลที่จะใช้สื่อสารกันในอนาคต" นายปริญญา ยายี กล่าว สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษของเด็กๆ กลุ่มนี้ทาง นางสาวกฤติยา จันทราศรี หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกล่าวว่า "พวกเราจะพยายามพูดภาษาอังกฤษกันในห้องเรียนตลอด เพราว่าคุณครูเป็นชาวต่างชาติ หากว่าเราพูดภาษาไทยเดี๋ยวครูจะไม่ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นการให้เกียรติครู และฝึกภาษาด้วยค่ะ" ส่วนประโยคเด็ดทิ้งทายจากน้องกลุ่มนี้ โดย นส.นัฐวดี อิ่วสกุล คือ "เด็กไทยมักจะอายไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ แต่หนูคิดว่าพูดไปเลยค่ะ อย่าอาย เพราะมัวแต่อายเราก็ไม่ได้ฝึก และอยากให้ทุกคนพยายามฝึกให้มาก โรงเรียนอุตส่าห์จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนเรา ดังนั้น เราควรหัดพูดให้มากที่สุด เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่โรงเรียนให้เรามากที่สุดค่ะ" ปิดท้ายด้วย ผศ.อินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ผู้จัดกิจกรรมการประกวดโครงการ 2nd TWP English Talent กล่าวว่า "สำหรับไทยวัฒนาพานิช เราต้องการเห็นเด็กไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับเวทีอาเซียนได้อย่างไม่อายใคร เราจึงขอเป็นจุดเล็กๆ จุดหนึ่งของสังคมไทย ที่จะปลุกให้เด็กไทยตื่นตัวในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สุรีย์พร สื่อสกุล (ตุ้ย) โทร.081-3027437 , อัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ้ง) โทร.081 259 8889เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode