กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แห่องค์พญายมประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 19 เม.ย. 2555 )
ศิริชัย โสรเนตร (ส.ปชส.ชลบุรี)
 
แห่องค์พญายมประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
                   เทศบาลตำบลบางพระ จัดพิธีแห่องค์พญายม เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ก่อนนำไปลอยทะเล เพื่อปล่อยสิ่งชั่วร้าย
                   ที่บริเวณคอเขาบางพระ นายพันศักดิ์ เกตุวัตถา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 5 เป็นประธาน ในปล่อยขบวนแห่พญายมของเทศบาลตำบลบางพระ โดยมีนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นได้จัดขบวนแห่องค์พญายม จากบริเวณคอเขาบางพระ ไปรอบตลาดบางพระ เพื่อลงไปที่ชายทะเล และทำพิธีบวงสรวงก่อนนำไปลอยทะเล เพื่อปล่อยสิ่งชั่วร้าย ซึ่งในขบวนแห่นั้นมีชุมชนและหน่วยงานเอกชน ต่างส่งรถแห่เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ จำนวน 30 ขบวน สำหรับประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระนั้น เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นแห่งเดียวในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน และเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเทศบาลตำบลบางพระอย่างต่อเนื่อง โดยการแห่องค์พญายมของเทศบาลตำบลบางพระนี้ จะจัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบางพระว่าสามารถสะเดาะเคราะห์ และปล่อยสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย เช่นการเจ็บไข้ และความตายให้รอดพ้นไปกับองค์พญายม
…………………..
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
19 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode