กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เงินสดทันใจ อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี กับ ธ.อิสลาม

วันที่ 18 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 673 คน)
 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน จากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2548 ธนาคารอิสลามมีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา การดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามขยายอย่างต่อเนื่อง ต่อมาธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง โดยการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ส่งผลให้ธนาคารอิสลามมีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27 สาขาและเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากคลองตัน มาที่อ าคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ในเดือนสิงหาคม 2549

หากปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่ารายได้ หรือต้องการเงินสดฉุกเฉินเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เราขอแนะนำ สินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (เริ่มต้น 9.99% ต่อปี)

นอกจากนั้นยังมีสินเชื่อเพื่อการ Refinance (บ้าน, คอนโด, บัตรเครดิต)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อย (MSME) สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

โปรโมชั่นพิเศษ
หากสมัครเป็นสมาชิก (IFM) กับ ธ.อิสลาม ยังได้รับคืนเงินสดคืนจากดอกเบี้ยจ่ายทุกงวด
กรุณา >>> CLICK <<< เพื่อกรอกรายละเอียด และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

** สมัครได้ทุกศาสนา **

เงื่อนไขสินเชื่อ
วงเงินอนุมัติสุงสุด 20 เท่าของรายได้ เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-72 เดือน รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน มีบุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระค้ำประกัน
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) สำเนาใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode