กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์และยูบีเอสเปิดตัวโครงการข้ามวัฒนธรรม Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative

วันที่ 17 เม.ย. 2555 )
 
          นิวยอร์ก--17 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          ริชาร์ด อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และมูลนิธิโซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ (Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation) และเยิร์ก เซลท์เนอร์ ซีอีโอของยูบีเอส เวลท์ แมเนจเมนท์ (UBS Wealth Management) ประกาศความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยจากทั่วโลก โดยโครงการ Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative จะนำเสนอและสนับสนุนเครือข่ายศิลปะ ศิลปิน และภัณฑารักษ์จากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ซึ่งครอบคลุมส่วนงานต่างๆ ทั้งภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ การซื้อผลงานเพื่อนำเข้าคอลเลคชั่นของกุกเกนไฮม์ การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้ทั่วถึง โครงการ Guggenheim UBS MAP มีแนวทางและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างจากทุกโครงการก่อนหน้านี้ โดยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ และช่วยขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์สำหรับกุกเกนไฮม์และสถาบันอื่นๆทั่วโลก ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภัณฑารักษ์ ศิลปิน และนักการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับโลก

          ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินงาน โครงการจะมุ่งความสนใจไปยังภูมิภาคตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น โดยเริ่มจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กุกเกนไฮม์จะเชิญภัณฑารักษ์หนึ่งท่านจากแต่ละภูมิภาคเพื่อมาประจำที่พิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กในระยะเวลาคาบเกี่ยว 2 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ ภัณฑารักษ์เหล่านี้จะร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ของกุกเกนไฮม์ เพื่อคัดเลือกผลงานศิลปะใหม่ๆและผลงานล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและวาทกรรมทางปัญญาที่โดดเด่นที่สุดของแต่ละภูมิภาค

          ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative จะได้รับการเปิดตัวที่พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮมส์ในนิวยอร์ก ก่อนที่จะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการหมุนเวียน และบรรจุไว้ในคอลเลคชั่นถาวรของทางพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการในภูมิภาคที่โครงการให้ความสนใจและในเมืองใหญ่ของโลก โดยหลังจากที่มีการเปิดตัวนิทรรศการที่นิวยอร์กในฤดูหนาวปี 2556 จากนั้น ก็จะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งปฐมฤกษ์ขึ้นใน 2 เมืองของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสิงคโปร์และฮ่องกงกำลังได้รับการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะมีการจัดนิทรรศการรวม 3 นิทรรศการหมุนเวียนไปยังสถานที่ต่างๆ 3 แห่ง ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีการนำเสนอผลงาน 9 ชิ้น นิทรรศการแต่ละแห่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมและศึกษาผลงานทั้งที่จัดแสดงอยู่ ณ สถานที่จัดนิทรรศการและในรูปแบบออนไลน์
 
          "ประวัติศาสตร์ศิลป์ในมุมมองของเรานั้นยังคงมีตะวันตกเป็นศูนย์กลาง เราหวังว่า โครงการนี้จะท้าทายมุมมองดังกล่าว” ริชาร์ด อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการของกุกเกนไฮม์ กล่าว "เราชื่นชมยูบีเอสมานานแล้วที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทัศนศิลป์ร่วมสมัย และขอขอบคุณยูบีเอสที่ร่วมมือกับเราในโครงการนี้ ซึ่งจะหล่อหลอมและสนับสนุนการเชื่อมโยงศิลปิน ผู้ชมศิลปะ และชุมชนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น เราได้มุ่งมั่นเสาะหาศิลปะที่ทันสมัยที่สุดโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน โครงการ Guggenheim UBS MAP จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ต่อไปได้ พร้อมกับเรียนรู้จากศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจ และจากภัณฑารักษ์ที่เป็นศูนย์กลางของโครงการนี้ผู้ซึ่งจะมาช่วยวางกระบวนความคิดของเราให้กว้างไกลขึ้น”

          "ยูบีเอสและลูกค้าร่วมกันแบ่งปันความหลงใหลที่มีต่อศิลปะ เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างกุกเกนไฮม์” เยิร์ก เซลท์เนอร์ ซีอีโอของยูบีเอส เวลท์ แมเนจเมนท์ กล่าว "ในฐานะที่เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ศิลปะร่วมสมัยมาอย่างยาวนาน เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมให้การสนับสนุนผู้มีพรสวรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โครงการที่ทรงพลังและทันสมัยเช่นนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาชีพ อีกทั้งยังนำศิลปะร่วมสมัยไปสู่ผู้ชมในวงกว้างขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีการซื้อและจัดแสดงผลงานศิลปะที่เปิดมุมมองใหม่ๆที่มีความสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล”

          โครงการระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่ศิลปะของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง June Yap ได้รับเลือกให้เป็นภัณฑารักษ์ประจำโครงการ Guggenheim UBS MAP ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Ms.Yap มีประวัติการทำงานที่แผนกภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยหลายแห่งในสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงสถาบันศิลปะร่วมสมัยในสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ Ho Tzu Nyen ให้กับสิงคโปร์ พาวิเลียน ในงาน Venice Biennale เมื่อปี 2554

          Ms. Yap ได้เริ่มงานแล้วกับแผนกภัณฑารักษ์ของกุกเกนไฮม์ เพื่อช่วยกันหาตัวแปรทางภูมิศาสตร์ในงานวิจัยของเธอ ซึ่งประเทศที่กำลังได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่ในระยะแรกของโครงการ Guggenheim UBS MAP ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ พม่า กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยจะมีการสรรหาผลงานศิลปะใหม่ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปิน ตลอดจนนำเสนอความเคลื่อนไหว ความร่วมมือ และเครือข่ายแห่งการสร้างสรรค์ที่สำคัญๆ จากประเทศที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำเข้าสู่คอลเลคชั่นถาวรของพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ต่อไป ซึ่งผลงานเหล่านี้จะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการหมุนเวียนด้วยเช่นกัน

          ส่วนโครงการระยะที่ 2 และ 3 นั้น จะมุ่งเน้นไปที่ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ตามลำดับ คณะกรรมการที่ปรึกษา ภัณฑารักษ์ เมือง สถานที่ วันที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาคเหล่านี้ จะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง
         
          สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สามารถดูได้ที่ guggenheim.org/new-york/press-room/releases/press-kits
          ภาพสำหรับเผยแพร่ สามารถดูได้ที่ guggenheim.org/new-york/press-room/images
          User ID: photoservice
          Password: presspass

          guggenheim.org/MAP
          twitter.com/guggenheim
          facebook.com/guggenheimmuseum
          youtube.com/guggenheim
          flickr.com/guggenheim_museum
          foursquare.com/guggenheim         
         
          ติดต่อ: 
          เบ็ตซี่ เอนนิส (Betsy Ennis)
          พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์
          โทร. +1-212-423-3840
          อีเมล pressoffice@guggenheim.org

          เอมี่ เวนซ์ (Amy Wentz)
          Ruder Finn Arts & Communications Counselors
          โทร. +1-212-715-1551
          อีเมล wentza@ruderfinn.com

          แหล่งข่าว มูลนิธิโซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode