กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ 12 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

                            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยนางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมแทน ทั้งนี้ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                ในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 6โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ๒.โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรสื่อมวลชนในประเทศและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)๓.โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ๔.โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับงานกราฟิก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 5. โครงการจัดทำแอปพลิเคชันเสมือนจริง" ปักษ์ใต้” (Augmented Reality Mobile Application-Paklai) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง 6 โครงการ และเนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนจึงให้ดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอรายงานการประชุม

ภาพ/ข่าว : ศสช.(นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. : ๑๑ ก.ย. ๖๒
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode