กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกำชับตำรวจเข้มงวดความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ แนะ ๗ วิธีจัดงานอย่างปลอดภัย

วันที่ 12 เม.ย. 2555 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์และขอความร่วมมือเล่นน้ำแนะนำ ๗ ขั้นตอนในการจัดงานสงกรานต์อย่างปลอดภัย นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยเฉพาะวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน การเล่นหลายอย่างมีการเล่นผิดไปจากเดิม จำกลายเป็นการกระทำผิดซี่งอาจถูกจับกุมดำเนินคดีได้ อาทิ การเล่นแป้ง หรือ สาดน้ำแข็ง แต่จะเล่นแบบใดจึงจะช่วยกันอนุรักษ์และปลอดภัยจากการถูกจับกุม ทางจังหวัดฝากให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชน เพราะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีทั้งคนกระทำผิดกฎหมายจากการใช้รถใช้ถนน และการละเล่นต่างๆ กล่าวคือ ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ญาติมิตรผู้ใกล้ชิด และ/หรือไปพักผ่อน หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มีการจัดฉลองเทศกาลสงกรานต์ และมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา และเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการจราจร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ช่วยกันป้องกันภยันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด้วยการปฏิบัติดังนี้ ชวนเจ้าภาพที่มีใจมีวิสัยทัศน์ ๑.ประกาศนโยบายจัดงานประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัย ๒.เปิดเวทีทำความเข้าใจระดมความคิดเห็นสร้างข้อตกลงร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้คนในท้องถิ่น ๓.สื่อสารเสียงดังให้เป็นที่รู้กัน ว่าสงกรานต์วัดเราปีนี้รณรงค์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ๔. ร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัย ๕.จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือเครือข่ายประชาคมเฝ้าระวังดูแลภายในงาน ๖ จัดให้มีกิจกรรมดีๆสำหรับเยาวชนเปิดพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ๗ เช็คเรดติ้งความสุข ทำโพลส์สำรวจความคิดเห็นและสรุปบทเรียนร่วมกัน การเล่นสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามประเพณี ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แก่ประชาชน ไม่เล่นสาดน้ำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น หรือการกระทำใดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การเล่นแป้งในลักษณะเป็นการกระทำอนาจาร การใช้น้ำแข็งน้ำสกปรกหรือใช้สายยางฉีดน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดน้ำเข้าไปในยานพาหนะอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ การเสพเครื่องดองของเมาในการสังสรรค์ หรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ไม่ควรเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้งดเว้นการเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา เนื่องจากการกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรแล้ว ยังเป็นความผิดตามกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจับกุมดำเนินคดี. ขอความร่วมมือแนะนำบุตรหลาน ไม่ควรใส่เครื่องประดับ หรือของมีค่าไปเล่นสงกรานต์ ทั้งไม่ควรให้เด็กๆไปเที่ยวตามลำพัง และขอให้ผู้ปกครองจัดทำบัตรให้ปรากฏ ชื่อ –ชื่อสกุล ของเด็ก ชื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ใส่ในกระเป๋ากางเกง หรือในกระเป๋าเสื้อของเด็กด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ติดตามผู้ปกครองได้รวดเร็วหรือนำเด็กที่พลัดหลงส่งได้ถูกต้อง ในการเดินทางไปทำธุระหรือท่องเที่ยว ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ได้โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าขับรถด้วยความประมาทหรือน่าหวาดเสียว อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้คำนึงถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขณะ การข้ามถนนควรจะข้ามตรงช่องทางเข้า หรือสะพานลอย หรือที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืออาสาจราจรคอยให้ความสะดวก สถานที่ตากอากาศชายทะเล หรือสถานที่ที่มีประชาชนไปเล่นสงกรานต์กันมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตำรวจทางหลวงและตำรวจรถไฟ คอยดูแลให้ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกตามหน้าที่อีกส่วนหนึ่งด้วย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode