กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นเป็นศูนย์ OTOP รับเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕

วันที่ 11 เม.ย. 2555 )
 
พิธีเปิดศูนย์ OTOP จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์ OTOP จังหวัดขอนแก่น อย่างเป็นทางการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ในวันนี้ ( ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับโอกาส ทางการตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้บริโภคในจังหวัดในจังหวัดและนักท่องเที่ยวสามารถ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า เพิ่มมูลค่าการจำหน่าย เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า OTOP ที่หลากหลาย โดยได้เริ่มจำหน่ายสินค้ามาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ กว่า ๑๐ ปี ที่ได้ดำเนินการมา สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จนสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองอย่างภาคภูมิ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode