กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือข้อราชการ และตรวจติดตามงานสำคัญในด้านต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5 เม.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขต 5 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อหารือข้อราชการ  และตรวจติดตามงานสำคัญในด้านต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้การต้อนรับ นางสาวสมลักษณ์  ส่งสัมพันธ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 5 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมรับมอบกระเช้าของฝากจากผู้ว่าราชการจังหวัด

จากนั้นในเวลา 10.00 น. ณ ห้องสิงขร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด  นายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  ร่วมประชุมกับนางสาวสมลักษณ์  ส่งสัมพันธ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 5  และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  เพื่อติดตามประเด็นการตรวจราชการต่างๆที่สำคัญ 3 ประเด็นหลัก  ได้แก่ 1.)การตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านปัญหายาเสพติด  ได้แก่  สถานการณ์ภาพรวมของภาค 7  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  พ.ศ. 2555 แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  โครงการ To Be Number One       การทำจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา  ผลการจับกุม การดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในจังหวัด  โครงการตำรวจประสานงานในโรงเรียน  หรือครู D.A.R.E  และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

2.)การตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ  และสิ่งแวดล้อม ได้แก่  โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด อำเภอ  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

3.)การตรวจติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2551 มาตรา 34  ประจำปีงบประมาณ 2555  และโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สับปะรดและมะพร้าวสู่สากล
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode