กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร

วันที่ 5 เม.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ชมรมผู้ดูแลเด็ก  ผู้นำ  กลุ่มองค์กร และเครือข่ายชุมชนร่วมพิธีในครั้งนี้

นายยุทธศาสตร์  วิยาภรณ์  พัฒนาการจังหวัด ในนามของคณะกรรมการผู้ดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกงอทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555    กล่าวว่า  กระทรวงมหาดไทย  ได้มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน  จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  และด้อยโอกาสในชนบท  และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก  เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  จึงได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่  โดยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯเมื่อปี 2538  ขึ้น  เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส  พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  ในปัจจุบันมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 735,270.50 บาท

ในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และการรณรงค์จัดหาทุน  โดยการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินผนวกอีก 1 กิจกรรมด้วย  ในส่วนของกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดรวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 106,285.50 บาท  แลผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  มียอดรวมเงินบริจาคทั้งสิ้น  16,460 บาท
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode