กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รณรงค์ถนนปลอดภัยและลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ 2555

วันที่ 5 เม.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ปีนี้  รณรงค์ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง พร้อมเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ  และน.ส.ณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะหลักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวว่า  เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่คนไทยนิยมดื่มแอลกอฮอล์กันมาก  ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดังนั้นเพื่อลดการเกิดความสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์  เฝ้าระวังการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านค้าริมทาง  วัด เป็นต้น  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกวดขันวินัยจราจร เมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วย

พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555  ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ 1.)มาตรการด้านบริหารจัดการ  2.)มาตรการด้านบังคับใช้กฎหมาย  3.)มาตรการด้านสังคม  4.)มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  5.)มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์  6.)มาตรการด้านบริการแพทย์ฉุกเฉิน  ภายใต้โครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”   ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555  พร้อมจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเวลาดังกล่าว  เน้นควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง  ได้แก่ เมาสุรา  ขับรถเร็ว  และไม่สวมหมวกนิรภัย  โดยเฉพาะช่วงเวลา 15.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  นอกจากนี้ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จัดตั้งจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน  หมู่บ้าน  กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (Zoning) ให้เขตเล่นน้ำสงกรานต์เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ยังจัดโครงการ "ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตำรวจ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 4 ปี เกิดจากพฤติกรรมเมาสุรา  ร้อยละ 39.8  และผู้ที่ดื่มส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 20 ปี  โดยพบว่าวันที่ 13 เมษายน จะมีผู้เสียชีวิตจากการเมาสุราแล้วขับสูงสุด  ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดอุบัติเหตุ 64 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 71 ราย  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์  สาเหตุหลักเกิดจากเมาสุรา ร้อยละ 18 รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้  โปรดขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง เมาไม่ขับ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่กัน  พร้อมทั้งสืบสานประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ดีตามประเพณีไทย 

************************************

อาณะกร /ข่าว  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode