กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 5 เม.ย. 2555 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อมลงทางลูกรังไหล่ทางสองข้างเกลี่ยปรับแต่งเรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 มีนาคม – 18 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ชั้น 1 ห้องส่วนการคลัง) ยกเว้นวันที่ 18 เมษายน 2555 ยื่นซองสอบราคาสถานที่กลาง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี) ตั้งแต่เวลา 08.30  - 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.31 – 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี )

          ผู้สนติดต่อได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 17 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 3729 – 8138  หรือ www.bannalocal.go.th 

 

*****************************

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode