กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชี้แจงเพิ่มค่าแรง 300 บาท ในจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 เม.ย. 2555 )
 
ชี้แจงเพิ่มค่าแรง 300 บาท ในจังหวัดปทุมธานี
        วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนายแสงเงิน ขาวลิขิต ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามนโยบายให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท และนายดำรง เปรมสวัสดิ์ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
        สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเห็นถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน โดยให้มีรายได้เป็นวันละ ไม่น้อยกว่า 300 บาทอย่างสอดคล้องกับผลิตภาพ และ ประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน 2555 นี้ นายจ้างในจังหวัดปทุมธานีจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้กับลูกจ้างบางส่วน เพราะ ค่าจ้างถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จึงได้บูรณาการโครงการที่เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท และการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ เข้ามาดำเนินการร่วมกันเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือนายจ้างและลูกจ้าง ต่างก็มีส่วนได้รับผลประโยชน์และได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลด้วยกัน เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ่ง เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ทำงาน รวม 600 คน พร้อมกับร่วมกันแสวงหามาตรการที่เหมาะสมด้านแรงงานสัมพันธ์มาบริหารจัดการเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นช่วงปรับตัว ในที่สุดทุกฝ่ายจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode