กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะผู้แทน VOV เยือนไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange)

วันที่ 3 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1164 คน)


นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานีเสียงเวียดนาม (The Voice of Vietnam: VOV) จำนวน 10 คน ที่มาเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 211 เอ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ คณะผู้แทนดังกล่าวนำโดย Mr. Pham Tan Tu (ฝ่าม เถิน ตือ) Director VOV’s Bureau in the Central Region (ผู้อำนวยการสำนักงาน VOV ส่วนกลาง)

คณะผู้แทนจาก VOV เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อและนำเรื่องราวจากการศึกษาดูงานในประเทศไทยไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของ VOV โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้ปฎิบัติงานด้านสื่อ เป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสถานีเสียงเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการกระจายเสียงทางวิทยุ ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 เป็นเวลา 13 ปีแล้ว

คณะผู้แทนจาก VOV ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการรักษาโดยสมุนไพรไทยและแพทย์ทางเลือก ตลอดจนเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ซึ่งคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ MRT และแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ซึ่งประเทศเวียดนามมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคต และจะนำความรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ การเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทน VOV ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายธีระพงษ์  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะจาก VOV
Mr. Pham Tan Tu, Director VOV’s Bureau in the Central Region และนายธีระพงษ์  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
คณะผู้แทนจาก VOV เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
คณะผู้แทน VOV เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)
คณะผู้แทน VOV เข้าเยี่ยมชมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) และเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
คณะผู้แทน VOV เข้าเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode