ข่าวฝาก
ตำบลถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร เพิ่มความเข้มจุดสกัดคัดกรองโควิด-19 ตรวจพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนเข้าออกพื้นที่

วันที่ 20 พ.ค. 2563 )
 
ตำบลถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร เพิ่มความเข้มจุดสกัดคัดกรองโควิด-19 ตรวจพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนเข้าออกพื้นที่
 
 
นายนิคม ศิลปศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตำรวจ อาสาสมัคร และจิตอาสา ร่วมตั้งด่านตรวจจุดสกัดคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ ซึ่งจุดดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ โดยเป็นถนนสายหลักในการเข้าออกพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นฤดูที่ทุเรียนกำลังออกผลผลิต จึงมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนในจังหวัดและจากต่างจังหวัด เข้ามารับซื้อทุเรียนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19 ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดลง
 
โดยทางชุมชนถ้ำสิงห์ ได้กำหนดให้มีจุดตรวจ จุดสกัดคัดกรองโควิด-19 เพื่อทำการคัดกรองบุคคลเสี่ยง หรือบุคคลนอกพื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออก วัตถุประสงค์การเข้าพื้นที่ ที่มาและจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายพร้อมบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และทะเบียนรถ และหากเป็นคนนอกพื้นที่จะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งจุดตรวจคัดกรองชุมชน ใช้คนในชุมชนผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนทราบอย่างทั่วถึงและในกรณีมีบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาอาศัยในพื้นที่ ชุมชนได้ให้บุคคลดังกล่าวทำการกักตัวเอง พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าไปดูแล และติดตามอาการ รวมถึงการปฏิบัติตัว
 
นายนิคม ศิลปศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เปิดเผยว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19 จะลดลงแล้วก็ตาม แต่มีโอกาสที่จะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก จึงมีความจำเป็นต้องเข้มงวดกับมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงมีพ่อค้าแม่ค้านอกพื้นที่ เข้ามารับซื้อทุเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมาตรการคัดกรองโควิด-19 จึงเป็นการช่วยป้องกันคนในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เข้าออกพื้นที่ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีบ้างที่ไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวด โดยมาตรการเข้มงวดดังกล่าวไม่ส่งผลถึง ราคา และการเข้ามารับรับซื้อผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจถึงแนวทางในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 เป็นอย่างดี
จำนวนคนอ่าน 5 คน จำนวนคนโหวต 0 คน