กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

วันที่ 17 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อาทิ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

               ในที่ประชุมมีการ นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๘๐) สรุปสาระของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆ ที่เป็นกรอบในการร่างยุทธศาสตร์กรมฯ ทบทวนกรอบความคิดที่ใช้จัดทำยุทธศาสตร์ สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ฯ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๑๗ พ.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode