กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมประชุมสภาคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ครั้งที่ ๒๘

วันที่ 29 มี.ค. 2555 )

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ  และนางสาวบุษบา  บุษยะกนิษฐ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เดินทางไปร่วมประชุมสภาคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ครั้งที่ ๒๘ (the 28th Session of the governmental Council of the international Programme for the Development of Communication: IPDC) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ (Communication and Information Commission) ตามคำเชิญของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางลดาวัลย์ฯ ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมให้ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode