กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2555

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1112 คน)
PKST.

     เช้าวันนี้( 28 มีนาคม2555) เวลา 10.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/ 2555 ณ ห้องประชุม 211 A กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบผลการสำรวจการพัฒนาองค์การด้านบรรยากาศภายในองค์การตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กปส.ประจำปี 2555 ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการสำรวจบรรยากาศภายในองค์การและจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การประจำปี 2555เพื่อลดส่วนต่างระหว่างความเห็นกับความสำคัญของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode